Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Finlandforum.nl
De website pagina https://www.finlandforum.nl is het officiële orgaan van Finlandforum.nl. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Finlandforum.nl niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.

Auteursrecht

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op intellectuele rechten van Finlandforum.nl. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Finlandforum.nl, overzicht logo's (en alle mogelijke combinaties van deze logo's), product namen, briefhoofden, voetnoten, iconen zijn merknamen/handelsmerken en/of geregistreerde merknamen/handelsmerken van Finlandforum.nl. Alle andere genoemde product namen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaren.

Links naar derden : De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op Finlandforum.nlleiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Voor de inhoud van deze informatie is Finlandforum.nl niet aansprakelijk.

Populaire artikelen Kom meer te weten over Finland in onderstaande populaire artikelen!
Wintersport Finland

Wintersport in Finland is anders dan in de Alpen. Het seizoen valt later, de sneeuwzekerheid is groter, het is er lang niet zo druk en zelfs de kou is anders. Voor een nieuwe wintersportbeleving moet u dus in het...

Lees meer
Meren Finland

Een gebied met een oppervlakte van ruwweg 400 x 400km in het zuid-oosten van Finland bestaat vooral uit meren en eilanden. Het ontstaan van dit unieke gebied is een direct gevolg van de laat...

Lees meer
Wandelen Finland

Wandelen, wandelroutes en wandelgebieden Finland. Finland is een paradijs voor wandelaars. Het landschap verandert met de seizoenen en elke wandeling is een belevenis. ...

Lees meer
Sauna Finland

De Finse Sauna is een onlosmakelijk deel van de Finse cultuur en levensstijl. Finland heeft ruim 5 miljoen inwoners en meer dan 2 miljoen sauna’s. Sau...

Lees meer
Reisinformatie Finland

Gaat u op reis naar Finland dan is het prettig als u op de hoogte bent van de belangrijke telefoonnummers, het tijdsverschil, de vliegtijd, de munteenheid, het voltage en andere nuttige informatie. ...

Lees meer
Activiteiten Finland

Finland heeft zoveel activiteiten te bieden, het hele jaar door, voor het hele gezin. Finland is een belevenis! ...

Lees meer